금강공업

trang danh sách

Kinh doanh vật liệu

Bộ phận kinh doanh vật liệu của JP88 Kind đang sở hữu hệ thống thiết bị với quy mô lớn nhất tại Hàn Quốc trong lĩnh vực tái chế phế liệu nhôm và dẫn đầu ngành bằng sản phẩm phôi nhôm và nhôm ép chất lượng tốt nhất.

Trang chủ > Lĩnh vực kinh doanh > Kinh doanh vật liệu

본문

Hiện trạng thiết bị sản xuất Nung chảy/Ép

Sản xuất phôi nhôm

  1. Nhập kho nhôm phế liệu

  2. Nung chảy

  3. Đổ khuôn

  4. Lò đồng nhất

  5. Bán thành phẩm (phôi nhôm)

Sản xuất nhôm ép

  1. Nhập phôi nhôm

  2. Tăng nhiệt

  3. Ép

  4. Xử lý nhiệt với nhôm ép

  5. Nhôm ép thành phẩm