금강공업

Trung tâm khách hàng

Là lời hứa của JP88 Kind – cung cấp công nghệ kỹ thuật kết nối thế giới và con người.

본문

Thắc mắc

Với phương châm “giá trị của khách hàng là ưu tiên số 1”, JP88 Kind đang nỗ lực hết mình phục vụ NHU CẦU của khách hàng.

Hệ thống khuôn ván

  • Văn phòng Seoul
  • TEL : 82-2-3415-4104FAX : 82-2-3415-4165
  • Bộ phận XÂY DỰNG CƠ BẢN
  • TEL : 82-2-3415-4177FAX : 82-2-3415-4169

THÉP

  • Phòng Kinh doanh Seoul
  • TEL : 82-2-3415-4118FAX : 82-2-3415-4162

Xây dựng Mô đun

  • Phòng Kinh doanh Seoul
  • TEL : 2-2-3415-4154FAX : 82-2-3415-4165