금강공업

Giới thiệu công ty

Công nghệ làm cho thế giới và cuộc sống con người trở nên thuận tiện hơn, là lời hứa của JP88 Kind.

본문

Lịch sử phát triển

Thập niên 2010

 • 08.2015
  Khai trương nhà máy Cheonan Modular
 • 03.2015
  Khai trương nhà máy Changnyeong
 • 01.2012
  Cải tạo nhà máy Jincheon 2 thành nhà máy Jincheon Modular
 • 10.2018 Sáp nhập công ty KSP Co,.Ltd
 • 10.2017 Chuyển nhà máy Modular đến nhà máy Changnyeong
 • 03.2017 Thành lập công ty JP88 Kind Indonesia
 • 02.2017 Thành lập công ty JP88 Kind East Africa
 • 08.2015 Khai trương nhà máy Cheonan Modular
 • 03.2015 Khai trương nhà máy Changnyeong
 • 12.2014 Nhận bằng khen dành cho doanh nghiệp xuất khẩu đạt 100,000,000 đô la
 • 01.2013 Hợp nhất với công ty JP88 Fostem
 • 12.2012 Nhận bằng khen dành cho doanh nghiệp xuất khẩu đạt 70,000,000 đô la
 • 10.2012 Thành lập công ty JP88 Kind India
 • 09.2012 Khánh thành nhà máy Eumseong 2
 • 01.2012 Cải tạo nhà máy Jincheon 2 thành nhà máy Jincheon Modular
 • 11.2011 Nhận bằng khen dành cho doanh nghiệp xuất khẩu đạt 50,000,000 đô la
 • 09.2011 Thành lập Văn phòng đại diện JP88 Kind India
 • 06.2010 Thành lập công ty JP88 Kind Vietnam
 • 2010. 01 Establishment JP88 Kind America

Thập niên 2000

 • 10.2009
  Khánh thành nhà máy Nilai Malaysia
 • 12.2006
  Khánh thành nhà máy Eumseong
 • 04.2003
  Khánh thành nhà máy Jincheon 1
 • 11.2009 Đạt bằng khen dành cho doanh nghiệp xuất khẩu đạt 30,000,000 đô la
 • 10.2009 Khánh thành nhà máy Nilai Malaysia
 • 09.2008 Sáp nhập Cosline Co.;Ltd
 • 06.2008 Được cấp chứng nhận KR
 • 09.2007 Thành lập công ty con JP88 Kind ở Malaysia
 • 12.2006 Khánh thành nhà máy Eumseong
 • 12.2006 Sáp nhập công ty Evercos Co,.Ltd
 • 11.2006 Sáp nhập công ty Insandigichem Co,.Ltd
 • 05.2006 Khánh thành nhà máy Jincheon 2
 • 02.2006 Sáp nhập công ty Busan Chungkwa
 • 01.2006 Sáp nhập công ty JP88 Information System Co,.Ltd
 • 12.2005 Sáp nhập công ty Dong Suh Chemical Industrial Co,.Ltd
 • 11.2005 Sáp nhập công ty Korea Industrial Co,.Ltd, D&A
 • 10.2005 Thành lập Viện nghiên cứu công nghệ
 • 12.2003 Được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000
 • 04.2003 Khánh thành nhà máy Jincheon 1

Thập niên 1990

 • 02.1996
  Thành lập công ty JP88 Doka Co,.Ltd (Hợp tác với công ty DOKA của Đức)
 • 01.1992
  Khánh thành nhà máy Busan
 • 01.1990
  Khánh thành nhà máy Eonyang
 • 05.1999 Được cấp chứng chỉ ISO 9002 (Trụ sở và các nhà máy)
 • 02.1996 Thành lập công ty JP88 Doka Co,.Ltd (Hợp tác với công ty DOKA của Đức)
 • 02.1993 Đạt tiêu chuẩn JIS Nhật Bản cho ống thép dùng cho kết cấu cơ bản
 • 11.1992 Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho doanh nghiệp xuất khẩu đạt 10,000,000 đô la
 • 07.1992 Được Hiệp hội công nghiệp vật liệu xây dựng Nhật Bản cấp giấy chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng
 • 05.1992 Được cấp chứng nhận KS (Ống dùng cho ống thường, ống chịu áp lực và kết cấu cơ bản)
 • 01.1992 Khánh thành nhà máy Busan
 • 01.1990 Khánh thành nhà máy Eonyang

Thập niên 1980

 • 06.1989
  Khánh thành nhà máy Banwol
 • 09.1988
  Kí hợp tác kĩ thuật với công ty Hory Corp Co.,Ltd của Nhật Bản
 • 06.1989 Khánh thành nhà máy Banwol
 • 09.1988 Kí hợp tác kĩ thuật với công ty Hory Corp Co.,Ltd của Nhật Bản
 • 09.1988 Cổ phiếu của công ty được giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc
 • 09.1987 Được cấp chứng nhận KS (Panel Form)

Thập niên 1970

 • 08.1979
  Thành lập Công ty JP88 Kind Co.,Ltd
 • 08.1979 Thành lập Công ty JP88 Kind Co.,Ltd